con

Biz bilen habarlaşyň

Hyasen Biotehnologiýa Co., Ltd.

Önümlerimiziň sanawyny göreniňizden soň haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, soraglar üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Bize e-poçta iberip, maslahatlaşmak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, mümkin boldugyça size jogap bereris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Salgysy

6-njy gat, Günbatar Merkez binasy T2, 33433 ululan ýoly, ueluelu etraby, Hytaýyň Hunan welaýaty, Çaňşa şäheri

Telefon

+8613311853509

Whatsapp