banner16
banner21
banner14

Saglygyňyz biziň aladamyzdyr

Saglyk pudagynda üpjünçilik zynjyryGO

Hyasen Biotehnologiýa Co., Ltd., Hytaýyň Çaňşa şäherinde ýerleşýän Bio-farmasewtika we Witro diagnostika pudagynda ýöriteleşen hünärmen çig mal bilen üpjün ediji.
Bilelikdäki esaslandyryjylar Hytaýda berk ädim ätdiler we dünýä göz aýladylar, gözleglerden önümçilige, satyn almaga we dünýä saglygy goraýyş müşderilerine hyzmat etmek üçin bir bitewi çözgüt hödürlemegi maksat edinýärler.

 • nyşan3
  Weterinariýa API
 • icon4
  Adam API
 • icon5
  Witaminler
 • nyşan1
  Molekulýar diagnostika
 • nyşan2
  Biohimiki anyklaýyş
 • nyşan6
  Bio-derman

saýlamagy maslahat berýäris
dogry karar

GLOBAL FARMAKEUTIK & Medisina senagaty üçin ygtybarly platforma bolmak üçin bagyşlandy.

 • Proteinase K.
 • Amoksitsillin trihidraty
 • Bir ädim RT-qPCR
 • Doxycycline Hcl
 • LAMP çözgüdi
 • Parasetamol
 • dNTP garyşyk
 • Askorbin kislotasy

Päk ýürek we kömekçi kömekçi, ýeňiş gazanan hyzmatdaşlyk gurşawyny guruň.

 • Proteinase K.
 • Amoksitsillin trihidraty
 • Bir ädim RT-qPCR
 • Doxycycline Hcl
 • LAMP çözgüdi
 • Parasetamol
 • dNTP garyşyk
 • Askorbin kislotasy

ENTHUSIASM, I HIGH GOWY TERJIME, INTEGRITY, Hyzmatdaşlyk

 • Proteinase K.
 • Amoksitsillin trihidraty
 • Bir ädim RT-qPCR
 • Doxycycline Hcl
 • LAMP çözgüdi
 • Parasetamol
 • dNTP garyşyk
 • Askorbin kislotasy
hyzmaty

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler.

 • Önümler
  1000+

  Önümler

  Hyasen, derman we In vitro anyklaýyş pudagynda önümleriň köp görnüşini hödürleýär.
 • Üpjün edijiler
  300+

  Üpjün edijiler

  Hyasen hyzmatdaşlar bilen durnukly hyzmatdaşlyga eýe, üpjün edijileri berk saýlaýar we uzak möhletli gatnaşyklara baha berýär.
 • Countriesurtlar we sebitler
  50+

  Countriesurtlar we sebitler

  Önümlerimizi Aziýadan Orta Gündogara, Günorta Amerika we Europeewropa 50-den gowrak ýurtdan we sebitden eksport etdi.
 • Tejribe ýyllary
  10+

  Tejribe ýyllary

  10 ýyldan gowrak derman senagatynda işledi, import we eksport düzgünleri barada gowy bilýär.

Çözüw

Çözüwiň tanyşdyrylyşy

Bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.Önümlerimiz bu pudakda ajaýyp abraý gazandy we täze we köne müşderileriň arasynda ygtybarly ynam gazandy ..

SORAG

iň soňkyhabarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • CPHI China 2023-de görüşeris!

  CPHI China 2023-de görüşeris!

  CPHI China 2023, 2023-nji ýylyň 19-21-nji iýuny aralygynda Hytaýyň Şanhaý şäherinde SNIEC-de 3 günüň dowamynda geçiriler.CPHI & PMEC Hytaý - Hytaýda we has giň Aziýa - Pacificuwaş umman sebitinde öňdebaryjy derman serişdeleri görkezilýär....
  Koprak oka
 • Roçäniň COVID-19 üçin antigen synag toplumy

  Roçäniň COVID-19 üçin antigen synag toplumy

  “Roche” diagnostika Hytaý (mundan beýläk “Roçe”) we Pekin Hotgene biotehnologiýa kärhanasy (mundan beýläk “Hotgene” diýlip atlandyrylýar) koronawirus romanyny bilelikde açmak üçin hyzmatdaşlyga geldiler (2 ...
  Koprak oka
 • Hyasen Biotech, MEDICA 2022-de D ...

  Hyasen Biotech, MEDICA 2022-de D ...

  Düsseldorfda MEDICA 2022 2022-nji ýylyň 14-17-nji noýabrynda üstünlikli geçirildi. Soňky ösüşlerini görkezmek üçin dünýä saglygy goraýyş pudagynyň dürli pudaklaryndan 80 000-den gowrak myhman geldi.Önümleri ...
  Koprak oka