prou
Önümler
APS-5 Chemiluminescence substrat çözgüdi (gidroksidi fosfataz) Aýratyn surat
  • APS-5 Himiluminesensiýa substrat çözgüdi (aşgar fosfataz)
  • APS-5 Himiluminesensiýa substrat çözgüdi (aşgar fosfataz)

APS-5 Himiluminesensiýa substrat çözgüdi (aşgar fosfataz)


Cas nomeri: 193884-53-6

Arassalygy: ≥99.5%

Gap: 100ml, 1000ml

 

Önümiň jikme-jigi

Düşündiriş

APS-5 himiluminesent substrat ergini, immunodeteksiýa himiluminesens optiki suwuklygyň täze nesli, bu önüm güýçlendiriji, stabilizator we konserwant ýaly esasy komponentleri optimizirlemek arkaly, APS-5 birleşýän suwuklyga esaslanýan suw esasly garyşyk ergin. önümi ep-esli gowulaşdy we aşgar fosfatazyň (ALP) täsirinde ulanylyp bilner.Achemiluminescence reaksiýasy ulanylanda ýüze çykýar we fotonlar çalt çykýar.Mysal goşulandan soň iň ýokary ýagtylyk bahasy takmynan 2 minutda ýetip biler we platonyň döwri uzak dowam eder.Bu önüm ALP ferment konsentrasiýasynyň 10-4-10-8 U aralygynda, goýberilen fotonlaryň sany, ALP bilen bellik fermenti hökmünde Chemiluminescence immunodetection reagent ulgamyna laýyk gelýän erginde ALP konsentrasiýasyna proporsionaldyr. çalt jogap bermegiň, ýokary duýgurlygyň, ýokary durnuklylygyň we ýokary signal-ses gatnaşygy artykmaçlyklaryna eýedir.

Ulany

Alkogolly fosfataza (Alkaline Fosfataza, ALP) markerleriň adaty Chemiluminescent immunodeteksiýasy hökmünde.Turbanyň lýumensensiýasy, plastinka lýumensensiýasy, POCT himiluminesensiýany kesgitlemek we ş.m. şol bir sahna üçin amatly.

Himiki gurluşy

qweqw

Spesifikasiýa

Synag elementleri Aýratynlyklary
Düşündiriş Açyk sary açyk suwuklyk
Durnuklyk Iuminescence bahasy 37 light, ýagtylyk goragy astynda 7 gün inkubasiýa edilenden soň 85% -den ýokary saklandy
Fon bahasy < 500
Lýumensensiýa bahasy (150 + 5μL reaksiýa ýagdaýy, ferment dozasy 0.02mU) 1860000 ± 5%
Gaýtalama ≤5%

Esasy aýratynlyklary

Highokary duýgurlyk, 10-8 U ýa-da ALP ferment oglunyň pes konsentrasiýasyny kesgitläp biler.

Fon bahasy pes, ýagtylyk gymmaty ýokary, signal-ses gatnaşygy ýokary we iň ýokary ýagtylyk bahasyna ýetilýär Wagt gysga, ALP lýumensensiýa reaksiýasy platonyň fazasyna 2 minudyň içinde girýär we lýumensensiýa bahasy bolup biler uzak wagtlap durnukly boluň

Giň çyzykly diapazon, ALP konsentrasiýasy 10-4-10-8U ululykdaky 5 sargytdyr. Aralykdaky lýumensensiýa bahalary çyzykly baglanyşyklydyr

Ulag we ammar

Ulag:Daşky gurşaw

Saklama:Lightagtylykdan berk goralýan 2-8 ° C derejesinde saklaň

Gaýtadan synag etmegi maslahat beriň Durmuş:1 ýyl


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň