prou
Önümler
Askorbin kislotasy (25691-81-0) - Witaminleriň aýratyn şekili
  • Askorbin kislotasy (25691-81-0) - witaminler

Askorbin kislotasy (25691-81-0)


CAS belgisi: 25691-81-0

EINECS No.: 176.1241

MF: C4H6O4

Önümiň jikme-jigi

Täze düşündiriş

Önümiň beýany

Askorbin kislotasy bedendäki dürli ferment reaksiýa ýollary üçin möhüm birleşdiriji we esasy iýmit çeşmeleri täze gök önümler we miwelerdir.

C witamini (askorbin kislotasy we askorbat diýlip hem atlandyrylýar) sitrusda we beýleki miwelerde we gök önümlerde bar bolan suwda erän witamin, iýmit goşundysy hökmünde we melazmany (gara pigment tegmilleri) we gyrmalary bejermek üçin iň möhüm “serum” düzümi hökmünde satylýar. ýüzünde.Garynjanyň öňüni almak we bejermek üçin ulanylýar. C witamini dokumany bejermekde, kollageniň emele gelmeginde we käbir neýrotransmitterleriň ferment önümçiliginde möhüm iýmitdir.Birnäçe fermentiň işlemegi üçin zerur we immun ulgamynyň işlemegi üçin möhümdir.Antioksidant hökmünde hem işleýär. [13]Haýwanlaryň köpüsi öz C witamini sintez edip bilýärler Şeýle-de bolsa, maýmynlar (adamlary hem goşmak bilen) we maýmynlar (ýöne primatlaryň hemmesi däl), ýaralaryň köpüsi, käbir gemrijiler we käbir beýleki haýwanlar ony iýmit çeşmelerinden almaly.

C witamini, C witaminiň ýetmezçiligi sebäpli döreýän keseli bejermekde kesgitli roly bar.Mundan başga-da, dürli keselleriň öňüni almak ýa-da bejermek üçin C witaminiň roly jedelli, synlar gapma-garşy netijeleri habar berýär.2012-nji ýyldaky “Cochrane” synynda C witamini goşulmagynyň umumy ölüme hiç hili täsiri ýokdugy habar berildi

Derman derejesi:Askorbin kislotasy 99%

Iýmit derejesi:Askorbin kislotasy, C witamini natriý, C witamini kalsiý, C witamini DC derejesi

Iýmit bahasy:Askorbin kislotasy, C witamini örtülen, C witamini fosfat 35%

Derňewiň mazmuny Analiz standarty Derňewiň netijeleri
Aýratynlyklary Ak ýa-da ak diýen ýaly

kristallar Kristal poroşok

Geç
Şahsyýet Oňyn reaksiýa Oňyn
Eriş nokady Takmynan 190 ℃ 190.7 ℃
PH (5% suwly ergin) 2.1-2.6 2.36
Çözüwiň aýdyňlygy Arassala Arassala
Çözüwiň reňki ≤BY7
Mis ≤5ppm <5ppm
Agyr metallar ≤10ppm <10ppm
Merkuri <0,1mg / kg <0,1mg / kg
Gurşun <2mg / kg <2mg / kg
Arsenic ≤2ppm <2ppm
Oksalik kislotasy ≤0.2% <0,2%
Demir ≤2ppm <2ppm
Haramlyk E. ≤0.2% <0,2%
Guramakda ýitgi ≤0.4% 0.03%
Sulfat Aş (Ot almagyň galyndysy) ≤0.1% <0,1%
Optörite optiki öwrüm + 20.5 ° - + 21.5 ° + 21.16 °
Organiki üýtgäp durýan hapalar Geç Geç
Derňew 99.0% -100.5% 99,75%
Jemi tabak sany 0001000cfu / g <100cfu / g
Hamyrmaýalar we galyplar ≤100cfu / g <10cfu / g
Netije: Aboveokarda agzalan önüm BP2019 / USP41-e laýyk gelýär

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň