prou
Önümler
Azitromisin dihidraty (117772-70-0) Aýratyn surat
  • Azitromisin dihidraty (117772-70-0)

Azitromisin dihidraty (117772-70-0)


CAS belgisi: 117772-70-0

EINECS No.: 785.01

MF: C38H76N2O14

Önümiň jikme-jigi

Täze düşündiriş

Önümiň beýany

● CAS belgisi: 117772-70-0

IN EINECS No.: 785.01

● MF: C38H76N2O14

● Paket: 25Kg / Deprek

Azitromisin dihidrat kislotany durnukly, agyz, makrolid antibakterial derman bolup, onuň gurluşy eritromisin bilen baglanyşyklydyr. Azitromisin dihidrat esasan dem alyş ýollarynyň ýokançlyklaryny, peşew ýollarynyň ýokançlyklaryny, deri we ýumşak dokuma ýokançlyklaryny we jyns ýollary arkaly ýokaşmagy bejermek üçin ulanylýar. keseller.

Azitromisin birnäçe bakteriýa ýokançlygyny bejermek üçin ulanylýan antibiotikdir.Muňa orta gulak ýokançlyklary, bokurdak bokurdagy, pnewmoniýa, syýahatçynyň içgeçmesi we käbir beýleki içege ýokançlyklary degişlidir.Şeýle hem, hlamidiýa we gonoreýa ýokançlygy ýaly jyns ýollary arkaly geçýän ýokanç keselleriň birnäçesinde ulanylyp bilner. Azitromisin bakteriýalara garşy göreşýän antibiotikdir.Azitromisin köp dürli bejermek üçin ulanylýarbakteriýalardan döreýän ýokançlyklaryň görnüşleri, dem alyş ýokançlyklary, deri ýokançlyklary, gulak ýokançlyklary, göz ýokançlyklary we jyns ýollary arkaly geçýän keseller ýaly.

Arza

1.Azitromisin, köplenç orta gulak ýokançlyklaryny, bokurdak, pnewmoniýa, tif we sinüzit keselini döredýän käbir bakterial ýokançlyklary bejermek ýa-da öňüni almak üçin ulanylýar;

2.Bu esasan bäbeklerde we immuniteti pes bolanlarda bakterial ýokançlyklaryň öňüni almak üçin ulanylýar. Bu, gonokokk däl peşew çykaryjy, hlamidiýa we ýatgy ýaly jyns ýollary arkaly geçýän ýokançlyklara garşy täsirli;

3.Azitromisin, ýiti faringit, Streptokokk piýogenleri sebäpli dörän ýiti tonzillit üçin ulanylýar;

4.Azitromisin streptokokk piýogenleri, otit sebäpli döreýän ýiti bokurdak we tonzillit üçin ulanylýar;

5.Azitromisin, duýgur bakteriýalardan döreýän media sinusit ýiti bronhit deriniň ýumşak dokuma ýokançlygyny bejerip biler;

6.Azitromisin pnewmoniýa peşew çykaryjy ýatgy we ş.m. üçin hem ulanylýar.

Aýry-aýry näbelli haramlyk ≤ 0,2% (LOD: 0.03%; LOQ: 0.11%)

Tapylmady

Hapalaryň umumy mukdary ≤ 3.0%

0,35%

Ot almagyň galyndysy

≤ 0.3%

0.01%

Suw

4.0% ~ 5.0%

4,6%

Aseton ≤ 400ppm (LOD: 12ppm; LOQ: 40ppm)

171ppm

Galyndy erginler (GC tarapyndan)

Alkogol ≤ 120ppm (LOD: 31ppm; LOQ: 102ppm)

Tapylmady

Diklormetan ≤ 600ppm (LOD: 36ppm; LOQ: 121ppm)

Tapylmady

Toluene ≤ 890ppm (LOD: 5ppm; LOQ: 18ppm)

Tapylmady

Metanol ≤ 500ppm (LOD: 15ppm; LOQ: 50ppm)

Tapylmady

[Derňew]

94.5% ~ 103.0% (suwuk madda)

100.0%

Netije: aboveokardaky önüm USP43-e laýyk gelýär


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň