prou
Önümler
DNase analiz toplumy (Floresan) Aýratyn surat
  • DNase analiz toplumy (Floresan)

DNase analiz toplumy (Floresan)


Cas No.9003-98-9

Arassalygy: 90%

Bukja: 48 synag, 192 synag

Önümiň jikme-jigi

Düşündiriş

DNase kesgitleýiş toplumy, ftoroforly DNK barlagyna esaslanýar.Haçan-da nusgada DNase işjeňligi ýok bolsa, zond durnukly we floresan signal bermeýär;nusga DNase işjeňligini öz içine alanda, zond peselýär, netijede kem-kemden güýçlendirilen floresan signaly bolýar;floresan signalynyň ýokarlanmagy, fermentleriň sany we işjeňligi bilen oňyn baglanyşdyrylýar.Mysal üçin DNase tarapyndan hapalanmandygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin ex / em = 485 / 525nm tolkun uzynlygyny ölçemek üçin floresan mikroplat okyjyny ulanyň.

Himiki gurluşy

dasg

Kitiň düzümi

Ady 48 Synag 192 Synag
10 × reaksiýa çözgüdi 0.5mL 2.0mL
DNK barlagy 1tube 1tube
TE buferi 0.5mL 2.0mL
DNase I standarty (2U / μL) 10μL 20μL
Standart eritme buferi 6mL 12mL
DNase & RNase erkin suw 25mL 25mL
DNase RNase uzakda 50mL 50mL

Spesifikasiýa

Synag elementleri Aýratynlyklary
Daş görnüşi Doly gaplamak we suwuk syzma ýok
Ectionüze çykarmak çägi DNase I: 1.25x10-6U / μL
Takyklyk Içerki analiz CV ≤ 10%

Ulag we ammar

Ulag:Gury buz

Saklama:-25 ~ -15 ° C derejesinde saklaň (gaýta doňmakdan we eremekden gaça duruň)

Gaýtadan synag etmegi maslahat beriň Durmuş:1 ýyl


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň