prou
Önümler
Gliklazid (21187-98-4) manHuman API aýratyn surat
  • Gliklazid (21187-98-4) –Human API

Gliklazid (21187-98-4)


CAS belgisi: 21187-98-4

EINECS No.: 323.4105

MF: C15H21N3O3S

Önümiň jikme-jigi

Täze düşündiriş

Haryt sanawy

Gliklazid sulfonilurea agyzdan antidiabetiki dermandyr.Bu ak kristal ýa-da kristal tozy, yssyz we tagamsyz.

Gliklazid, güýçli hereketli 2-nji nesil agyz sulfoniluriýa gipoglikemiki serişdedir.Onuň mehanizmi toluenosulfonilýura meňzeýär, ýagny aşgazan asty mäziniň öýjüklerinde insuliniň bölünip çykmagyna we glýukoza iýilenden soň insuliniň bölünip çykmagyna täsir edýär, bu diňe bir süýji keseliniň alyş-çalşyny gowulaşdyryp bilmez, eýsem ýüze çykmagyny gowulaşdyryp ýa-da gijikdirip biler. süýji-damar kynçylyklary.

Gliklazid, esasan, iýmitlenmek we maşk gözegçiliginiň netijesiz we ketoz tendensiýasy bolmadyk ulularyň başlanmagy bilen ýeňil we orta görnüşli II görnüşli süýji keseli üçin ulanylýar, şeýle hem süýji keselinde fond zeperlenmelerini we metabolik we damar disfunksiýalaryny gowulandyrýar.

Arza

Gliklazid, durnukly, ýumşak, ketoz däl, 2-nji görnüşli süýji keseli bolan gliklazide duýgur süýji keselinde giperglikemiýany gözegçilikde saklamak üçin ulanylýar.Süýji keselini dogry iýmitleniş we maşklar bilen dolandyryp bolmaýan ýa-da insulin bejergisi ýerlikli bolmadyk ýagdaýynda ulanylýar.

Synag Aýratynlyklary Derňewiň netijeleri
Daş görnüşi Ak ýa-da ak poroşok. Ak poroşok
Çözüw Suwda diýen ýaly eräp bilmeýär;metilen hloride erkin erär;asetonda az ereýär;etanda az ereýär (96 göterim). Talaplara laýyk gelýär
Şahsyýetnamalar Infragyzyl siňdiriş spektri gliklazid CRS bilen alnan gabat gelýär. Talaplara laýyk gelýär
Haramlyk B (HPLC tarapyndan) ≤2ppm 0.5ppm
Agyr metallar ≤10ppm <10ppm
Degişli maddalar (HPLC tarapyndan) Haramlyk F ≤0.1% Tapylmady
Her kesgitlenmedik haramlyk ≤0.10% 0.04%
F ≤0.2% -den başga hapalaryň jemi 0.11%
Guramakda ýitgi ≤0,25% 0.11%
Kükürtli kül ≤0.1% 0.03%
Galyndy erginler (GC tarapyndan) Etil asetat NMT 2500 ppm 265ppm
N, N-Dimetilformamid NMT 880 ppm Tapylmady
Derňew 99.0-101.0%, guradylan esasda. 100.0%
Netije Synag netijeleri EP8 bilen gabat gelýär.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň