prou
Önümler
Tiamin gidroklorid / B1 witamini HCL (67-03-8) Aýratyn surat
  • Tiamin gidroklorid / B1 witamini HCL (67-03-8)

Tiamin gidroklorid / B1 witamini HCL (67-03-8)


CAS belgisi: 67-03-8

EINECS belgisi: 337.2685

MF: C12H18Cl2N4OS

Üstünligi: bäsdeş bahaly GMP zawody, gowy hyzmat.

Önümiň jikme-jigi

Täze düşündiriş

Önümiň beýany

Tiamin we B1 witamini diýlip hem bilinýän tiamin, bedende öndürilip bilinmeýän möhüm mikroelementdir.Iýmitde tapylýar we iýmit goşundysy ýa-da derman hökmünde täjirçilik taýdan sintez edilýär. Tiýaminiň fosforirlenen görnüşleri käbir metabolik reaksiýalar, glýukoza we aminokislotalaryň bölünmegi üçin zerurdyr.

Tiaminiň iýmit çeşmelerine tutuş däneler, baklaglar we käbir etler we balyklar girýär. Dänäni gaýtadan işlemek witamin düzüminiň köp bölegini aýyrýar, şonuň üçin köp ýurtda galla we un tiamin bilen baýlaşdyrylýar. [1]Tiamin ýetmezçiligini we onuň netijesinde ýüze çykýan näsazlyklary bejermek we öňüni almak üçin goşundylar we dermanlar bariberi we Wernicke ensefalopatiýasyny öz içine alýar.Şeýle hem olar akja şerbetiniň peşew keselini we Leý sindromyny bejermek üçin ulanylýar.Goşundylar we dermanlar adatça agzy bilen kabul edilýär, ýöne damar ýa-da öýjükli sanjym arkaly hem berilip bilner.

Tiamin Gidroklorid (B1 HCL witamini) ak kristal tozy, azajyk aýratyn ysy bar.suwda az ereýär, etanolda we hloroformda birneme ereýär we tutuşlygyna eräp bilmeýär ... Iýmit goşundylary, iýmit we derman önümleri hökmünde ulanylýar.

Funksiýa

Growth Ösüşi ösdürmek üçin, esasanam uglewod siňdirişinde iýmit siňdirişe kömek ediň.

Mental Akyl saglygyny gowulandyrmak üçin nerw dokumalaryny, myşsalary, adaty ýürek işjeňligini saklaň.

Mot Hereket keselini aýyryň, diş operasiýasy bilen baglanyşykly agyryny ýeňilleşdirip bilersiňiz.

Her Herpes (gerpes zoster) bejergisi ýaly topara goşant goşuň.

Synag elementi Spesifikasiýa Netije
BP2013 daşky görnüşi ak ýa-da diýen ýaly ak, kristal tozy ýa-da reňksiz kristallar ak kristal tozy
PH 2.7 ~ 3.3 3.0
Suw ≤5.0% 3.38%
kükürtli kül ≤0.1% 0.02%
sulfat 00300ppm <300ppm
agyr metallar ≤20ppm <20ppm
Derňew (suwsuz esasda) 98.5% ~ 101.0% 99.5%
USP36 şahsyýeti kesgitlemek J: IR siňdirişi; B: hloridiň synagy. berjaý et
ergininiň siňdirilmegi ≤0.025 0.016
nitratyň çägi iki gatyň çatrygynda öndürilen goňur halka ýok berjaý et
ph 2.7 ~ 3.4 3.2
suw ≤5.0% 3.38%
≤0.2% 0.02%
≤1.0% 0.06%
Derňew (suwsuz esasda) 98.0% ~ 102.0% 99,7%

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň