prou
Önümler
“Hot Start Taq” DNK polimeraza (Antikorlary üýtgetmek) Aýratyn surat
  • “Hot Start Taq” DNK polimerazasy (Antikorlary üýtgetmek)
  • “Hot Start Taq” DNK polimerazasy (Antikorlary üýtgetmek)

“Hot Start Taq” DNK polimerazasy (Antikorlary üýtgetmek)


CAS belgisi: 9012-90-2 EC belgisi: 2.7.7.7

Paket: 250U, 500U, 1000U, 10000U, 100000U , 25000U, 100,000 U.

Önümiň jikme-jigi

Düşündiriş

“HotStart Taq DNA polimeraza” - bu kompaniýa tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen goşa antikorlaryň goşa blokirlemegi bilen gyzgyn başlangyç DNK polimeraza.Bu önüm diňe bir Taq DNK polimerazynyň 5 '→ 3' polimeraza işjeňligini bökdemek bilen çäklenmän, 5 '→ 3' ekzonukleý işjeňligini hem bloklaýar.Denaturasiýadan öňki temperaturada 30 sekuntlap ​​gyzdyrmak, antikory doly hereketsizleşdirip, DNK polimeraza işjeňligini we ekzonukleýasiýa işjeňligini goýberip biler.Iki gezek petiklemek häsiýeti diňe bir gabat gelmezlik ýa-da primer dimer sebäpli ýüze çykýan belli bolmadyk güýçlendirmäniň öňüni alyp bilmez, eýsem barlagda zaýalanmagyň netijesinde ýüze çykan floresan signalynyň peselmegini hem päsgel berip biler, şeýlelik bilen daşaýyşda ýa-da otagda in vitro kesgitlemesini has durnuklaşdyrar. temperatura.

Himiki gurluşy

Himiki gurluşy

Spesifikasiýa

Synag elementleri Netijeler
Beloklaryň arassalygy ≥95% (SDS-PAGE)
Proteaz işjeňligi 5-7U / μL
Blokirlemegiň täsiri ≥90%
Exonuclease işjeňligi

Tapyp bolmaýar

Nikase işjeňligi

Tapyp bolmaýar

Rnase işjeňligi

Tapyp bolmaýar

Güýçlendirmek ukyby  Geç

Goýmalar

PCR güýçlendirmek

Ibermek we saklamak

Ulag:Buz paketleri

Saklamak şertleri:-25 ~ -15 at-da saklaň

Ýaramlylyk möhleti:2 ýyl


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň